Windows 7

Автоматично конфигуриране

Моля, изтеглете и изпълнете следния файл:

Той ще приложи настройките, които са необходими за използване на eduroam с регистрация в Русенски университет. По време на инсталацията ще трябва да въведете потребителско име и парола според указанията в Конфигуриране.

Ръчно конфигуриране

Посочените по-долу стъпки, следва да изпълните в реда в който са описани за да избегнете неудобството, да срещнете несъответствие в инструкциите и вашите диалогови прозорци при конфигуриране.
За да настроите Вашата операционна система за работа с eduroam е нужно да извършите следните стъпки за конфигуриране на Microsoft Windows 7:

 1. С левия бутон на мишката кликнете върху иконата Мрежа (Network), намираща се в лентата за задачи (Task bar), и изберете опцията Open Network and Sharing Center.
 2. В ляво на прозореца Network and Sharing Center изберете опцията Manage Wireless Networks.
 3. На прозорецът с безжичните мрежи изберете опцията Add за да добавите новата връзка. Появява се съветник за добавяне на безжични мрежи.
 4. How do you want to add a network? -> Manually create a network profile
 5. На следващия диалог конфигурирайте както следва:
  Network name -> eduroam
  Security type -> WPA2-Enterprise
  Encription type -> AES
  уверете се, че двете кутийки не са маркирани и натиснете бутона next.
 6. Следващия прозорец ви уведомява, че успешно сте добавили eduroam връзка. Изберете опцията Change connection settings за допълнителни настройки, които са необходими.
 7. Появява се прозорецът Wireless Network Profile. Под табът Connection, размаркирайте ако някоя от трите кутийки е избрана.
 8. Изберете табът Security. От падащото меню Choose a network athentication method: изберете Microsoft: Protected EAP (PEAP). Уверете се, че не е маркирана кутийката отдолу. Натиснете бутона Settings, за да се появи прозорецът Protected EAP Properties.
 9. В новооткритият прозорец Protected EAP Properties размаркирайте кутийката Validate server certificate. От падащото меню Select Authentication Method: изберете Secured passwors (EAP-MSCHAP v2). От четирите кутийки по-долу маркирайте само Enable Fast Reconnect. Натиснете бутонът Configure… и се уверете че кутийката не е маркирана в продорецът с настройките на EAP-MSCHAP v2. Потвърдете с натискане на бутона ОК. Потвърдете още веднъж с ОК на продореца Protected EAP Properties за да се върнете на Security таба в прозореца с настройките на вашата eduroam връзка.
 10. Сега натиснете бутона Advanced settings. В прозорецът, който се отваря, изберете табът 802.1X settings. Маркирайте кутийката Specify authentication mode, и след това изберете от падащото меню User authentication. Оставете останалите настройки в този прозорец по подразбиране и потвърдете Вашите промени с ОК.
 11. Потвърдете с бутона ОК, че сте приключили с допълнителните настройки на вашата eduroam безжична връзка.
 12. Сега вече може да натиснете бутона Close на съветника за добавяне на безжични връзки.
 13. При първото свързване използвайте потребителско име и парола според указанията в Конфигуриране.

Panorama Theme by Themocracy