Windows 10

Автоматично конфигуриране

Моля, изтеглете и изпълнете следния файл:

Той ще приложи настройките, които са необходими за използване на eduroam с регистрация в Русенски университет. По време на инсталацията ще трябва да въведете потребителско име и парола според указанията в Конфигуриране.

Ръчно конфигуриране

В процес на разработка …

Panorama Theme by Themocracy