Конфигуриране

eduroam на територията на Русенски университет “Ангел Кънчев” се излъчва със следните параметри:

SSID: eduroam
Security type: WPA2-Enterprise (802.1X mode user authentication)
Encription type: AES
Authentication method: PEAP -> EAP-MSCHAPv2
CA certificate: University_of_Ruse_eduroam_CA.der (формат DER) или University_of_Ruse_eduroam_CA.pem (формат PEM)

Потребителско име и парола

За преподаватели, докторанти и служители:

Username: xxxxxx@uni-ruse.bg
Password: <вашата парола за достъп до мрежата на РУ (домейн UNI-RUSE)>

Където xxxxxx е потребителското име в домейна UNI-RUSE.

За студенти:

Username: sXXXXXX@stud.uni-ruse.bg
Password: <вашата парола за достъп до мрежата на РУ (домейн STUD)>

Където XXXXXX е факултетния номер, напр. s123456@stud.uni-ruse.bg.

Паролата по подразбиране е ЕГН/ЛНЧ на студента.

Ограничения

Изпращането на електронна поща чрез пощенски клиент (напр. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook) към сървъри извън мрежата на РУ на порт 25 (SMTP) или 465 (SMTPS) е блокирано. Можете да използвате услугата на порт 587 (Message submission), ако Вашият доставчик на електронна поща поддържа тази възможност. Това ограничение не засяга употребата на web-базирана ел. поща като webmail.uni-ruse.bg, abv.bg и др..

С изключение на указаното по-горе, не се извършва филтриране или прозрачно проксиране на трафика.

Екипът на ЦИКО си запазва правото да поставя допълни ограничения при възникване на необходимост.

Panorama Theme by Themocracy