Android

Автоматично конфигуриране

Тази опция е налична само за устройства с ОС Android версия 4.3 или по-нова.

За да използвате услугата е необходимо устройството Ви да се заключва с пръстов отпечатък, пин или парола. За да конфигурирате автоматично Вашето Android устройство за свързване към eduroam е необходимо първо да инсталирате приложението eduroamCAT.

След инсталиране на приложението изтеглете следния файл:

Ръчно конфигуриране

За да използвате eduroam на устройство с Android OS изберете Menu -> Settings -> Wireless & networks -> Wi-Fi settings, изберете мрежата с име eduroam и настройте своята връзка както следва:

Security: 802.1x EAP
EAP Method: PEAP
Phase 2 Authentication: MSCHAPV2
Identity: <вашият_потребителски_идентификатор>
Password: <вашата_парола>

Полетата Identity и Password следва да попълните според указанията в Конфигуриране.

Panorama Theme by Themocracy