Eduroam в Русенски университет

Какво е eduroam?

Eduroam (education roaming) е световна услуга за достъп до мрежови ресурси, вкл. Wi-Fi, за нуждите на изследователската и образователната общност. Потребителите на всички участващи институции могат да използват своите потребителско име и парола независимо къде се намират – достатъчно е да са в обсега на eduroam покритие.

Преподавателите, служителите, докторантите и студентите от РУ могат да използват своята съществуваща регистрация в университетската мрежа и за безжичен достъп на територията на кампуса, a също така и когато гостуват в други институции, участващи в системата на eduroam – над 2500 по света, повечето от които са в Европа. Аналогично, гости на РУ могат да получат достъп до ресурсите на мрежата без допълнителна регистрация, ако имат такава в своята институция.

Освен мобилност, eduroam осигурява на своите потребители и високо ниво на сигурност чрез използването на най-актуалните методи за криптиране и автентикация.

В Русенския университет ЦИКО поддържа услугата eduroam, но НЕ поддържа конфигурирането на личните устройства (лаптопи, таблети, телефони и др.) на потребителите за достъп до услугата, както и НЕ гарантира пълната съвместимост на ВСИЧКИ мобилни устройства за опериране в мрежата.

За повече информация:

www.eduroam.org
www.eduroam.bg

Карта на покритието на eduroam:

Покритие на територията на Русенски университет:

 • Централен корпус: пълно покритие
 • Канев център: пълно покритие
 • Корпус 2: пълно покритие
 • Корпус 3: пълно покритие
 • Корпус 4: пълно покритие
 • Корпус 5: пълно покритие
 • Корпус 6: пълно покритие
 • Корпус 7: пълно покритие
 • Корпус 8: пълно покритие
 • Корпус 9: пълно покритие
 • Корпус 10: пълно покритие
 • Корпус 11: частично покритие
 • Корпус 17: пълно покритие
 • Корпус 19: пълно покритие
 • Корпус 20: пълно покритие
 • Двора на университета

Филиал Разград:

 • Централна сграда: пълно покритие
 • Сграда Б: частично покритие

Филиал Видин:

 • Централна сграда: частично покритие

Panorama Theme by Themocracy