Apple iOS

Автоматично конфигуриране

За автоматично конфигуриране на устройства iPhone/iPad, моля, изтеглете следния файл:

Как да определим версията на iOS?

Той ще приложи настройките, които са необходими за използване на eduroam с регистрация в Русенски университет. По време на инсталацията ще трябва да въведете потребителско име и парола според указанията в Конфигуриране.

Ръчно конфигуриране

За да ползвате eduroam през вашето мобилно Apple устройство, следва да изпълните следните стъпки за конфигуриране:

1. Изберете иконата Settings от вашето работно поле SpringBoard за да пуснете вашата Wi-Fi връзка.

eduroam settings
3. Попълвате полетата както следва:

Name -> eduroam

Username, Password -> според указанията в Конфигуриране

Join eduroam

4. След попълването на Вашата парола натиснете бутонът Join за да осъществите връзката.

Accept the certificate

5. Когато използвате eduroam за първи път (или при подмяна, от наша страна), се появява съобщение, което Ви уведомява, че сертификатът, който системата иска да използва за криптиране на връзката, не е проверен (Not Verified). Следва да натиснете бутона Accept за да приемете сертификатът на Русенски университет.

Panorama Theme by Themocracy